Lerinfoto

Fotografier av Christer Lerin
Mind the gap 240
JOBBAR HEMMA 240
Lungna vatten1 240
Bild135 Kajplats
Järnskrot 240
Nerbrunnet3 240
Tvillingträd 240
Bild137 HS ”Himself”
Polkagrislängan 240
Bild134 Kvällsljus
Bild133 Kvällsljus
Kvällsljus 240